Aktualności

Immatrykulacja na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu 7.10.2019

Prorektor do Spraw Medycznych
Dziekan
Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
mają zaszczyt zaprosić pracowników, studentów i doktorantów

na

INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

Uroczystość odbędzie się 7 października 2019 r. o godz. 12:00
w Auli 0/13 w budynku Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu
przy al. IX Wieków Kielc 19a (wejście od ul. Radiowej)

Program uroczystości:

 • Hymn państwowy
 • Powitanie zaproszonych gości
 • Wystąpienie inauguracyjne

Dziekana Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

prof. dr hab. n. med. Marianny Janion

 • Immatrykulacja studentów
 • Immatrykulacja doktorantów
 • Gaudeamus
 • Wystąpienie zaproszonych gości
 • Wykład inauguracyjny dr hab. n. med. Beaty Kręcisz prof. UJK
  Leki biologiczne jako przełom w terapii ciężkiej łuszczycy
  Biologic drugs as a breakthrough in the treatment of severe psoriasis

Zakończenie uroczystości

Prestiżowe wyróżnienie dla szefa Interny

Profesor Zbigniew Siudak, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach otrzymał dyplom uznania, w zakresie współpracy akademickiej z USA, realizowanej w ramach programu Komisji Fulbrighta, w latach 2018-2019.

Profesor otrzymał wyróżnienie w trakcie uroczystości w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. Dyplomy stypendystom z Polski wręczali: ambasador USA, dyrektor generalny MNiSW oraz przewodnicząca Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

 

Prestiżowe wyróżnienie dla szefa Interny

SIMED – symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych

Informujemy, iż od dnia 01.10.2019 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu
„SIMED – symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych- program rozwojowy UJK w Kielcach”.
Projekt skierowany jest min. do 240 studentów (234K/6M) z kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo. Ilość miejsc ograniczona.

REKRUTACJA DOTYCZY ZAWODÓW SYMULACYJNYCH
DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO


Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa, ul. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce do Pani Angeliki Lewandowskiej, pokój 1.20 .
Rekrutacja ma charakter wewnętrzny i trwa od 17 października 2019
do 25 października 2019 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, pokój 1.20
Angelika Lewandowska – 041 349-69-22; alewandowska@ujk.edu.pl 
Kierownik projektu
Dr hab. Dorota Kozieł prof. UJK 041 349-69-05; dorota.koziel@ujk.edu.pl

 

Do pobrania:

formularz zgłoszeniowy kandydata II ed.

formularz uczestnika projektu- zawody symulacyjne

 

VII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY MŁODYCH FIZJOTERAPEUTÓW

7 olimpiada

Zapraszamy wszystkich fizjoterapeutów i studentów fizjoterapii do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów.


Termin :  16 listopada 2017 (zapisy do 6 listopada)
Miejsce:  Akademia Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie

 

Przydatne informacje:

Prezentacja Olimpiada 2019

VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów

ulotka dla studentów

Regulamin-VII-OOWMF

 

Wybór promotorów na kierunkach Zdrowie Publiczne i Ratownictwo Medyczne

Uwaga studenci!!!
II rok Zdrowie publiczne studia licencjackie stacjonarne,
Zapisy do promotorów odbędą się w dniu 19.10.2019r.
(z soboty na niedzielę od godz. 0.00 – północ)
poprzez Wirtualną Uczelnię
(system będzie otwarty 24 godziny od północy do północy)

Proponowani promotorzy:

 1. dr Edyta Naszydłowska
 2. dr Edyta Laurman-Jarząbek

 

Uwaga studenci!!!
I rok Zdrowie publiczne studia magisterskie stacjonarne,
Zapisy do promotorów odbędą się w dniu 19.10.2019r.
(z soboty na niedzielę od godz. 0.00 – północ)
poprzez Wirtualną Uczelnię
(system będzie otwarty 24 godziny od północy do północy)

Proponowani promotorzy:

 1. Prof. Siarhei Panko (fakultet 1)
 2. Prof. Marianna Janion (fakultet 2)

 

Uwaga studenci!!!
II rok Ratownictwo medyczne studia licencjackie stacjonarne,
Zapisy do promotorów odbędą się w dniu 19.10.2019r.
(z soboty na niedzielę od godz. 0.00 – północ)
poprzez Wirtualną Uczelnię
(system będzie otwarty 24 godziny od północy do północy)

Proponowani promotorzy:

 1. Prof. Siarhei Panko
 2. dr Paweł Podsiadło
 3. dr Małgorzata Knap
 4. dr Ćwiąkała-Chojnowska

 

Uwaga studenci!!!
II rok Ratownictwo medyczne studia licencjackie niestacjonarne,
Zapisy do promotorów odbędą się w dniu 19.10.2019r.
(z soboty na niedzielę od godz. 0.00 – północ)
poprzez Wirtualną Uczelnię
(system będzie otwarty 24 godziny od północy do północy)

Proponowani promotorzy:

 1. dr Mirosława Tekiel

2. dr Agata Horecka-Lewitowicz

Uwaga Studenci

Szkolenia z zakresu BHP, P. Poż i z zakresu zakażeń szpitalnych są obowiązkowe na praktyki zawodowe i inne formy kształcenia realizowane w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

Szkolenie z zakresu BHP odbędzie się 23.10. (środa) w Sali 1/10  od godziny 15:30 

następnie należy przejść :

Szkolenie z zakresu Zakażeń Szpitalnych odbędą się 23.10. (środa) w auli 0/13B od godziny 17:30

Szkolenie P. Poż. odbędzie się 30.10. (środa)

Dwie tury
od godziny 8:30
od godziny 10:45

Na szkoleniach zostaną rozdane karty obiegowe, które należy zachować na cały cykl kształcenia!

Studenci, którzy nie będą uczestniczyć w szkoleniach, będą zobowiązani zorganizować sobie szkolenia we własnym zakresie i nie będą mogli wejść do szpitali na zajęcia!

Kopię należy dostarczyć do pokoju nr A0.04 lub nr A0.09

Uwaga Studenci kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo w szczególności I rok !

Szkolenia z zakresu P. Poż i z zakresu zakażeń szpitalnych są obowiązkowe na praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne realizowane w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w Kielcach.

Szkolenia z zakresu Zakażeń Szpitalnych odbędą się 23.10. (środa) w auli 0/13B
W godzinach:
Od godziny 15:30 – 17:30 – I rok Pielęgniarstwa (obowiązkowo)
Od godziny 17:30 – 19:30 – I rok Położnictwa (obowiązkowo)

Szkolenie P. Poż. odbędzie się 30.10. (środa)
W godzinach:
Od godziny 8:30 – 10:30 – I rok Pielęgniarstwa (obowiązkowo)
Od godziny 10:45–13:45 – I rok Położnictwa (obowiązkowo)

Na szkolenie mogą się też zgłosić studenci wyższych roczników kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo, którzy nie mają takiego szkolenia.

Studenci I roku obu kierunków proszeni są o zabranie ze sobą kartę obiegową, którą dostali po szkoleniu z BHP, zostaną na niej wpisane pozostałe szkolenia.

Karty obiegowe są ważne przez cały cykl kształcenia (będą sprawdzane w Szpitalu przed wejściem na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe).

Osoby, które nie będą uczestniczyć w szkoleniach, będą zobowiązane zorganizować sobie takie szkolenie we własnym zakresie inaczej nie będą mogły wejść do Szpitali na zajęcia.

Kopię karty obiegowej należy dostarczyć do pokoju nr A0.04 lub nr A0.09

Absolwenci kierunków pielęgniarstwo i położnictwo

Szanowni Państwo, zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej potrzeb zawodowych absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. Badanie jest
prowadzone przez Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia w ramach projektu „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wyniki przeprowadzonej ankiety zostaną wykorzystane do rozważenia możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian w standardach kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo oraz pozwolą na dokonanie oceny oczekiwań absolwentów wobec pracodawców. Wypełniając ankietę macie Państwo szansę realnego wpływu na poprawę sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych.
Zapewniamy pełną poufność badania. Zebrane dane zostaną opracowane w formie zbiorczych zestawień statystycznych, wspólnych dla wszystkich wypełnionych ankiet, dzięki czemu niemożliwa będzie identyfikacja odpowiedzi udzielonych przez poszczególnych respondentów.
Ankieta będzie dostępna do dnia 15 listopada 2019 r. W celu wypełnienia ankiety
należy kliknąć na poniższy link:
http://akademiapp.mz.gov.pl/ankiety/index.php/465486?token=Pe3HqPlVzkB8E7U&lang=pl
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia: Małgorzata Pielak tel. 22 63 49 239, e-mail: m.pielak@mz.gov.pl, Aleksandra Sejda tel. 22 63 49 370, e-mail: a.sejda@mz.gov.pl.
Wyrażone przez Państwa opinie będą miały dla nas bardzo dużą wartość.
Z góry dziękujemy za okazaną życzliwość i pomoc w realizacji badania.
Z poważaniem

Greta Kanownik
Dyrektor
/dokument podpisany elektronicznie/