Nie żyje profesor Andrzej Malarewicz

Ze smutkiem informujemy, że 1 stycznia 2019r. zmarł prof. zw. dr. hab. n. med. Andrzeja Malarewicza wybitny ginekolog i wieloletni pracownik naszego Wydziału.

prof. dr hab. n. med. Andrzej Leon Malarewicz

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku (1965), specjalista ginekologii i położnictwa. Ginekologią i położnictwem zainteresował się już na drugim roku studiów. Zafascynowany działalnością naukową i zawodową Wielkich Mistrzów położnictwa i ginekologii Profesora Stefana Soszki i Profesor Wandy Alicji Kazanowskiej wstąpił do Studenckiego Koła Naukowego przy I Katedrze i Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych AM w Białymstoku. Jego zainteresowania naukowo-badawcze zaowocowały stopniem doktora, a następnie doktora habilitowanego nauk medycznych. W 1992 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.

Po 16 latach pracy w Białymstoku w 1981 roku objął stanowisko Ordynatora Oddziału Położnictwa i Ginekologii Szpitala Miejskiego w Kielcach.

Z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego związał się od pierwszych dni powstania Instytutu Kształcenia Medycznego (w owym czasie jeszcze Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach). Był dumny, że uczestniczy w postaniu Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz przekształceniu się Akademii Świętokrzyskiej w Uniwersytet. Twórczo przyczynił się do powstania kolejnych struktur Wydziału oraz dalszego szybkiego jego rozwoju.

Profesor Andrzej Malarewicz był promotorem i recenzentem w wielu przewodach doktorskich i habilitacyjnych. Zawodowo opiekował się również lekarzami podejmującymi specjalizację w zakresie ginekologii i położnictwa.

Profesor Andrzej Malarewicz jest autorem cenionych w świecie nauki opracowań naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz monografii: „Ilustrowana cytodiagnostyka ginekologiczna”, „Kolposkopia praktyczna”, „Cytodiagnostyka patologii szyjki macicy”, „Cytologia fazowo-kontrastowa w diagnostyce ginekologicznej”, „Kolposkopia patologii szyjki macicy”, „Położnictwo”, „Stefan Soszka uczony minionej epoki”.

Należał do wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych oraz do rad naukowych czasopism, m.in. „Studiów Medycznych” kieleckiej Alma Mater. Wielokrotnie pełnił funkcję specjalisty wojewódzkiego i przewodniczącego Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Był także członkiem Zarządu Głównego i przewodniczącym Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii tego Towarzystwa. Prowadził ogólnopolskie szkolenia dla lekarzy ginekologów w zakresie cytodiagnostyki ginekologicznej i kolposkopii oraz dla biologów i położnych w zakresie oceny biocenozy pochwy.

Za najważniejsze swoje osiągnięcie uważał stworzenie modelu badań profilaktycznych (znanego szeroko w Polsce jako „model kielecki”) opartego na ocenie cytologicznej szyjki macicy. Jak sam podkreślił w wywiadzie dla Eskulapa Świętokrzyskiego (2005, 2): „…to wszystko robiliśmy za darmo, w ramach normalnej pracy w poradniach czy w szpitalach. Bez grosza specjalnych dotacji na ten cel! Była to piękna działalność i dawała nam wszystkim, lekarzom ginekologom i położnym, ogromną satysfakcję.

Żegnamy Profesora z głębokim żalem i smutkiem, na zawsze pozostanie w naszej pamięci

pracownicy i społeczność akademicka

Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach