Dyżury opiekuna praktyk dr Justyny Pogorzelskiej

Dyżury opiekuna praktyk na kierunku Fizjoterapia odbędą się w pokoju 108 w terminach :

12.07.2019 w godzinach od 17.00 do 18.00
25.07.2019 w godzinach od 15.00 do 16.30