Zakłady Instytutu Nauk Medycznych

(wg stanu na dzień 1.05.2018)

L.p. Zakład Kierownik Skład osobowy
1. Zakład Anatomii
pok. 2/17
prof. dr hab. n. biol.  Tadeusz Kuder prof. zw. dr hab. n. biol. Tadeusz Kuder, prof. zw. z tyt. prof.
dr hab. n. med. Marcin Sadowski, prof. nadzw.
dr n. med. Michał Spałek, adiunkt
lek. Paweł Zieliński, wykładowca
lek. med. Jakub Kuchinka, wykładowca
lek. Łukasz Rekść, asystent
lek. Magdalena Kołomańska, asystent
2. Zakład Fizjologii i Patofizjologii
pok. 2/19
dr hab. n. med. Anna Polewczyk,
prof. UJK
dr hab. n. med. Anna Polewczyk, prof. nadzw.
lek. Agnieszka Łętek, asystent
lek. Alicja Stępień – Wałek, wykładowca
lek. Michalina Zagańczyk – Bączek, asystent
Laboratorium Fizjologii, Patofizjologii
3. Zakład Mikrobiologii
i Immunologii
pok. 2/22
prof. dr hab. n. med. Robert Bucki prof. zw. dr hab. n. med. Robert Bucki, prof. zw. z tyt. prof.
dr n. med. Bonita Durnaś, adiunkt
dr n. biol. Grzegorz Król, adiunkt
mgr Paulina Paprocka
Laboratorium Mikrobiologii
4. Zakład Immunologii Klinicznej
pok. 207
dr hab. n. med. Marcin Pasiarski,
prof. UJK
dr hab. n. med. Marcin Pasiarski, prof. nadzw.
dr hab. n. med. Wiesław Kryczka, prof. nadzw.
dr n. med. Monika Kozłowska-Geller, adiunkt
lek. Maciej Polewczyk, asystent
dr n. med. Agnieszka Stelmach-Gołdyś, adiunkt
lek. Bartosz Garus, asystent
Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku ŚCO
Kierownik – dr hab. n. med. Marcin Pasiarski, prof. UJK
5. Zakład Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego
pok. 3/13c
prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek, prof. zw. z tyt. prof.
dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. nadzw.
dr hab. n. med. Tomasz Rogula, prof. nadzw.

dr n med. Jacek Bicki, adiunkt
dr n. med. Jarosław Matykiewicz, st. wykładowca
mgr Iwona Wawrzycka, asystent
lek. Łukasz Nawacki, asystent
mgr Monika Pierzak, asystent
lek. Grażyna Szczukiewicz-Markowska, asystent

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej WSzZ
Kierownik – prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek
Klinika Chirurgii Onkologicznej ŚCO
Kierownik – lek. Jacek Haduch
Konsultant – prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek
W skład zakładu wchodzą:
Pracownia Badań Naukowych
pok. 3/13a
Kierownik Pracowni:
dr n. med. Urszula Grabowska
dr n. med. Urszula Grabowska, adiunkt
dr n o zdr. Dorota Rębak, adiunkt
lek. Jakub Spałek, asystent
Pracownia Genetyki
pok. 3/11, PIK
Kierownik Pracowni:
dr n. biol. Wioletta Adamus – Białek
dr n. biol. Wioletta Adamus – Białek, adiunkt
dr n. biol. Justyna Klusek, adiunkt
dr n. biol. Michał Majchrzak, adiunkt
mgr Agnieszka Piechowska, wykładowca
6. Zakład Dermatologii
i Kosmetologii
pok. 2
dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. UJK dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. nadzw.
dr n. o zdr. Elżbieta Rębiś, st. wykładowca
dr n. med. Małgorzata Słowik – Rylska, asystent
mgr Monika Michalak, wykładowca
Klinika Dermatologii WSzZ
Kierownik/Konsultant – dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. UJK
7. Zakład Farmakologii
i Toksykologii
pok. 2/19
dr hab. n. med. Ewa Orlewska, prof. UJK dr hab. n. med. Ewa Orlewska, prof. nadzw.
dr n. chem. Ewelina Błońska – Sikora, asystent
dr n. med. Aleksander Stępień, asystent
mgr Olga Spałek, wykładowca
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej ŚCO
Kierownik – dr hab. n. med. Paweł Rybojad
8. Zakład Patologii, Patomorfologii Doświadczalnej i Klinicznej prof. dr hab. n. med. Anna Nasierowska-Guttmejer prof. dr hab. n. med. Anna Nasierowska-Guttmejer, prof. zw. z tyt. prof.
dr n. med. Agnieszka Radowicz Chil, adiunkt
dr Marcin Zaremba, adiunkt
dr Dorota Zarębska-Michalik
mgr Ewelina Dobek, technik biomedyczny
mgr Ewa Maurycy, technik biomedyczny
9. Zakład Histologii i Patologii Komórki dr hab. n. biol. Aleksander Szczurkowski, prof. UJK – p.o kierownik dr hab. n. biol. Aleksander Szczurkowski, prof. UJK
dr n. med. Piotr Lewitowicz, adiunkt
lek. Jakub Spałek, asystent
9. Zakład Medycyny Rodzinnej
i Geriatrii
pok. 3/12
dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński, prof. UJK dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński, prof. nadzw.
dr n. med. Janusz Sielski, adiunkt
dr. n. med. Małgorzata Czarny – Działak, adiunkt
mgr Małgorzata Jasińska, wykładowca
Klinika Nefrologii WSzZ
Kierownik/Konsultant – dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński, prof. UJK