Aktualności

STAŻE 2019 st. stacjonarne, kier. KOSMETOLOGIA, III rok

SPOTKANIE DOT. ORGANIZACJI STAŻU

24.06.2019 r., godz. 12:00 (poniedziałek), sala nr 1 (stary budynek)

Studentów, którzy zostali zakwalifikowani do Projektu

zapraszamy na spotkanie ws. organizacji stażu

(program stażu, warunki, zasady, uzupełnianie Dziennika stażu itp.)

SPOTKANIE DOT. REALIZACJI STAŻU (PODPISYWANIA UMÓW)

01.07.2019 r., od godz. 11:00 (poniedziałek) , pok. 9a

Studentów, którzy zostali zakwalifikowani do Projektu

zapraszamy do podpisywania umów dot. realizacji stażu.

Egzaminy i zaliczenia u dr A. Tokarskiej

Egzamin-Dietetyka 1 rok stacjonarne Technologia żywności potraw oraz towaroznawstwo– dr A.Tokarska-19.06.2019 godz.15.00-16.00 sala 0/12b

Egzamin- Dietetyka 1 rok niestacjonarne Technologia żywności potraw oraz towaroznawstwo– dr A.Tokarska-22.06.2019 godz.09.00-10.00 sala 0/12b

Zaliczenie-Dietetyka 2 rok stacjonarne Żywienie w wybranych chorobach nowotworowych– dr A.Tokarska-24.06.2019 godz.15.15-16.00 sala 0/12b

Zaliczenie-Dietetyka 1 rok stacjonarne Organizacja i planowanie żywienia zbiorowego– dr A.Tokarska-27.06.2019 godz.15.00-15.45 sala 0/12b

Zaliczenie-Dietetyka 1 rok niestacjonarne Organizacja i planowanie żywienia zbiorowego– dr A.Tokarska-29.06.2019 godz.09.00-10.00 sala 0/12b

Zaliczenie-Dietetyka 2 rok stacjonarne Podstawy dietetyki klinicznej dr A.Tokarska-03.07.2019 godz.15.15-16.00 sala 0/12b

Zaliczenie- Dietetyka 2 rok niestacjonarne Podstawy dietetyki klinicznej– dr A.Tokarska-21.06.2019 godz.17.00-18.00 sala 0/12b

Zaliczenia i konsultacje u dr Pawła Podsiadło

Zaliczenie z Medycyny katastrof o godz 9:00  21.06.2019r. dla Ratownictwa medycznego Sala 0/8 u dr Pawła Podsiadło (konsultacje)

Zaliczenie z Medycyny katastrof o godz 10:00  21.06.2019r. dla Zdrowia publicznego Sala 0/8 u dr Pawła Podsiadło (konsultacje)

Zaliczenie z Medycyny ratunkowej o godz 10:30  21.06.2019r. dla Ratownictwa medycznego Sala 0/8 u dr Pawła Podsiadło (konsultacje)