Aktualności

STAŻE 2019 st. stacjonarne, kier. KOSMETOLOGIA, III rok

SPOTKANIE DOT. ORGANIZACJI STAŻU

24.06.2019 r., godz. 12:00 (poniedziałek), sala nr 1 (stary budynek)

Studentów, którzy zostali zakwalifikowani do Projektu

zapraszamy na spotkanie ws. organizacji stażu

(program stażu, warunki, zasady, uzupełnianie Dziennika stażu itp.)

SPOTKANIE DOT. REALIZACJI STAŻU (PODPISYWANIA UMÓW)

01.07.2019 r., od godz. 11:00 (poniedziałek) , pok. 9a

Studentów, którzy zostali zakwalifikowani do Projektu

zapraszamy do podpisywania umów dot. realizacji stażu.

Wyniki rekrutacji w zakresie uczestnictwa w programach stażowych dla kierunku studiów KOSMETOLOGIA

w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

Skład Komisji Rekrutacyjnej:

  1. dr Małgorzata Markowska – koordynator Projektu
  2. dr Edyta Naszydłowska – wicedyrektor IZP ds. dydaktyki
  3. mgr Elżbieta Hombek – członek Komisji

Czytaj dalej Wyniki rekrutacji w zakresie uczestnictwa w programach stażowych dla kierunku studiów KOSMETOLOGIA

Kurs specjalistyczny:

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego
wentylowanego mechanicznie

Zaliczenie kursu
30.03.2019 r. godz. 08:00 sala 2/13

Rekrutacja na staż dydaktyczny w USA dla dwóch osób w 2019 r

  1. O kolejności kandydatów na staże zadecydują kryteria:
    1. wykorzystanie zdobytej wiedzy w ramach jednego przedmiotu – 1 pkt, w ramach dwóch przedmiotów – 2 pkt. w ramach trzech lub więcej przedmiotów – 3 pkt.
    2. staż pracy w UJK: 1-3 lat przyznaje się 1pkt., 3-5 lat – 3 pkt.; powyżej 5 lat – 5 pkt.
    3. możliwość wykorzystania doświadczenia zdobytego w trakcie stażu w działalności dydaktycznej, w szczególności  z zakresu chirurgii, endokrynologii i chorób wewnętrznych: 1-3 pkt.

Czytaj dalej Rekrutacja na staż dydaktyczny w USA dla dwóch osób w 2019 r

Spotkanie organizacyjno-promocyjne

Zapraszamy Studentów III roku kierunku Kosmetologia – st. stacjonarnych I stopnia na spotkanie organizacyjno-promocyjne dotyczące programów stażowych organizowanych w 2019 roku w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” które odbędzie się w dniu 08.03.2019 r. o godz. 12:45 w sali 112