Konsultacje pracowników Instytutu Zdrowia Publicznego w semestrze zimowym 2017/2018

Terminy konsultacji Pani dr n. o kf. Elżbiety Cieśli w sesji poprawkowej:
Fizjoterapia I rok jednolite magisterskie studia stacjonarne – „Kształcenie umiejętności ruchowych”: możliwość odrobienia zajęć w dniu 19 lutego 10-12 .
Zaliczenia kolokwiów, tematów do opracowania 12-13.
Fizjoterapia II stopień stacjonarne „Statystyka”:
20 luty grupa 1: 10-11.30, grupa 2: 11.30-13, grupa 3: 13-14.30.
Dietetyka i Zdrowie Publiczne – 14.30-15.30
Studia niestacjonarne Dietetyka i Fizjoterapia sobota 24 luty 10-13

dr inż. Kamila Sobaś konsultacje w środy 11:30-12:30

dr n.med. Paweł Podsiadło
31.01.2018 godz. 9-10
15.02.2018 godz. 9-10

W dniu 15.02 odbędą się konsultacje u dr M. Skawińskiej od godz. 10:00-11:30 w sesji poprawkowej w pokoju 103

mgr Marzena Reliszka 23.01.2018 (wt.) w godz. 13.30-15.00 s. 113

dr n. o zdr. Grażyna Lis 5.02.2018 r. (pon.) w godzinach 16:30-17.30 s. 0/5

Konsultacje z Panem mgr B. Nowakiem dla studentów kierunku ratownictwo medyczne odbędą się w dniu 26 stycznia (piątek) b.r. w godzinach od 13:00-14:30 w sali WO_A 112

Konsultacje z dr M. Czarny-Działak
dla studentów kierunku ratownictwo medyczne niestacjonarne odbędą się w dniu 2 lutego (piątek) b.r. w godzinach od 10:00-10:30 w sali WO_A 201
dla studentów kierunku kosmetologia niestacjonarne odbędą się w dniu 2 lutego (piątek) b.r. w godzinach od 10:30-13:00 w sali WO_A 201
dla studentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo odbędą się w dniu 26 stycznia (piątek) w godzinach od 10:00-11:00 w sali WO_A 201

Prof. M. Szalecki w dniu 26.01.2018r. o godz. 11:00 odbędą się konsultacje/wpisy

dr Irena Jeżowska-Smorąg 26.01.2018 godz. 12:00-13:30, sala 121

dr Aleksandra Słopiecka 29.01.2018 godz. 11:00-12:00 (studenci I roku), godz. 12:00-13:00 (pozostali studenci), sala 15 oraz 16.02.2018, godz.: 13:00-14:00, sala 15

dr Aleksandra Cieślik 29.01.2018 godz. 11:00-12:00 (studenci I roku), godz. 12:00-13:00 (pozostali studenci), sala 15 oraz  16.02.2018, godz.: 13:00-14:00, sala 15

Konsultacje u Pani dr Agnieszki Strzeleckiej odbędą się 29.01.2018r.w godzinach od 10:00-12:00 w pokoju 113 oraz 19.02.2018 godz. 10:00-11:00

Konsultacje dr n hum. M. Głuszek- Osuch w dniu 26 styczeń godz. 18:00 – 20:00 pokój 113

Konsultacje mgr M. Michalak odbędą się w sobotę 27.01.2018r. w godzinach 10:30-12:30, sala 122 dla 3 roku (stacjonarnych i niestacjonarnych) i 2 roku ( stacjonarnych) Kosmetologii

ks. dr P. Tambor 30 oraz 31 stycznia (wtorek oraz środa) w godzinach od 09:30-12:00 w sali WO_A 17

dr Elżbieta Kamusińska, 23.02.2018, godz. 14:00-14:45, sala 114

dr Aldona Kopik 20.02.2018 (wtorek), godz.: 10:00-11:00, pokój 113