Plan zajęć

Terminy zjazdów:

  • 26 – 28 października 2018
  • 30 listopada – 2 grudnia 2018
  • 14 – 16 grudnia 2018
  • 11 – 13 stycznia 2019
  • 25 – 27 stycznia 2019

Semestr letni

  • 15-17 marca
  • 12-16 kwietnia
  • 17-19 maja
  • 14-14 czerwca

I ROK

Zajęcia  w dniach od 01-10-2018 do 24-02-2019

Zajęcia dla dnia tygodnia: Sobota

Daty zajęć Od Do Sala Przedmiot Grupa Wykładowca
15/12 09:15 13:00 WO_A_0_wirtualna Metodologia badań naukowych Ćw. prof. zw. dr hab. Głuszek Stanisław
15/12 13:00 16:45 WO_A_0_wirtualna Zdrowie publiczne Wyk. dr hab. prof. UJK Nowak-Starz Grażyna
15/12 17:00 19:15 WO_A_0_wirtualna Zdrowie publiczne Ćw. dr hab. prof. UJK Nowak-Starz Grażyna
12/01 8:00 11:45 BG_Aula_1.35 Podstawy informacji naukowej Ćw. dr Drążyk Jolanta
12/01 tylko stacjonarne 12:00 15:45 WO_B_0_12B Metodologia badań naukowych Ćw. prof. zw. dr hab. Głuszek Stanisław
26/01 10:00 13:45 WO_B_1_10 Metodologia Badań Naukowych Wyk. prof. zw. dr hab. Głuszek Stanisław
26/01 14:00 17:45 WO_B_1_10 BHP Wyk. dr Grażyna Czerwiak

Zajęcia dla dnia tygodnia: Niedziela

Daty zajęć Od Do Sala Przedmiot Grupa Wykładowca
02/12 09:00 12:45 WO_A_0_wirtualna Wprowadzenie do dydaktyki Ćw. dr Kopik Aldona
16/12 niestacjonarne do 11:30 10:00 15:15 WO_A_0_wirtualna Zdrowie publiczne Ćw. dr hab. prof. UJK Nowak-Starz Grażyna
16/12 16:00 19:45 WO_A_0_wirtualna Wprowadzenie do dydaktyki Ćw. dr Kopik Aldona
12/1 8:30 16:15 WO_B_0_12B Etyka w pracy zawodowej i nauce Ćw. dr Renata Stępień
27/01 8:15 12:00 WO_B_1_10 Etyka w pracy zawodowej i nauce Wyk. dr Renata Stępień
27/01 tylko stacjonarne 12:00 15:45 WO_A_0_wirtualna Wprowadzenie do dydaktyki Ćw. dr Kopik Aldona

II Rok

Zajęcia  w dniach od 01-10-2018 do 24-02-2019

Zajęcia dla dnia tygodnia: Sobota

Daty zajęć Od Do Sala Przedmiot Grupa Wykładowca
01/12 10:00 13:30 WO_A_0_wirtualna Lektorat języka obcego LEK mgr Jędrzejczyk Paweł
01/12 14:00 17:45 WO_B_0/6 Metody statystyczne w badaniach naukowych CW dr Strzelecka Agnieszka
15/12 10:00 13:30 WO_A_0_wirtualna Lektorat języka obcego LEK mgr Jędrzejczyk Paweł
15/12 14:00 20:00 WO_A_0_wirtualna Prawo medyczne CW  Kocańda Kamila
12/01 NIESTACJONARNE DO 16:30 09:00 18:00 WO_A_0_wirtualna Komunikacja interpersonalna CW dr Głuszek-Osuch Martyna
26/01NIESTACJONARNE DO 11:45 08:00 15:45 WO_A_0_wirtualna Pozyskiwanie funduszy na badania naukowe CW dr Rębak Dorota
26/01 TYLKO STACJONARNE 16:00 19:45 WO_A_0_wirtualna Metody statystyczne w badaniach naukowych CW dr Strzelecka Agnieszka

Zajęcia dla dnia tygodnia: Niedziela

Daty zajęć Od Do Sala Przedmiot Grupa Wykładowca
02/12 09:00 12:45 WO_A_CIM Metody statystyczne w badaniach naukowych CW dr Strzelecka Agnieszka
02/12 13:00 16:45 WO_A_0_wirtualna Nowe techniki w kształceniu studentów CW dr Kopik Aldona
16/12 08:00 11:45 WO_A_0_wirtualna Prawo medyczne CW  Kocańda Kamila
16/12 12:00 15:45 WO_A_0_wirtualna Nowe techniki w kształceniu studentów CW dr Kopik Aldona
16/12 NIESTACJONARNE DO 9:30 16:00 17:30 WO_A_0_wirtualna Prawo medyczne CW  Kocańda Kamila
13/01 09:00 11:15 WO_A_0_wirtualna Komunikacja interpersonalna CW dr Głuszek-Osuch Martyna
13/01 12:00 15:45 WO_A_0_wirtualna Pozyskiwanie funduszy na badania naukowe CW dr Rębak Dorota
27/01 TYLKO STACJONARNE 08:00 11:45 WO_A_0_wirtualna Nowe techniki w kształceniu studentów CW dr Kopik Aldona
27/01 TYLKO STACJONARNE 12:00 15:45 WO_A_0_wirtualna Lektorat języka obcego LEK mgr Jędrzejczyk Paweł

III Rok

Zajęcia  w dniach od 01-10-2018 do 24-02-2019

Zajęcia dla dnia tygodnia: Sobota

Daty zajęć Od Do Sala Przedmiot Kierunek Grupa Wykładowca
01/12 10:00 13:45 WO_A_0_wirtualna Żywienie człowieka w zdrowiu i chorobie 5 D-NoZ/IIIst./S/16/17 Ćw dr hab. prof. UJK Suliga Edyta
01/12 13:45 17:30 WO_A_0_wirtualna Lektorat języka obcego 5 D-NoZ/IIIst./S/16/17 DL mgr Jędrzejczyk Paweł
15/12 10:00 13:45 WO_A_0_wirtualna Żywienie człowieka w zdrowiu i chorobie 5 D-NoZ/IIIst./S/16/17 Ćw dr hab. prof. UJK Suliga Edyta
15/12 13:45 17:30 WO_A_0_wirtualna Lektorat języka obcego 5 D-NoZ/IIIst./S/16/17 DL mgr Jędrzejczyk Paweł
12/01TYLKO STACJONARNE 10:00 13:45 WO_A_0_wirtualna Żywienie człowieka w zdrowiu i chorobie 5 D-NoZ/IIIst./S/16/17 Ćw dr hab. prof. UJK Suliga Edyta
12/01TYLKO STACJONARNE 13:45 17:30 WO_A_0_wirtualna Lektorat języka obcego 5 D-NoZ/IIIst./S/16/17 DL mgr Jędrzejczyk Paweł