Kierunki studiów

Studia stacjonarne

 • Kierunek Lekarski (studia jednolite magisterskie 6 – letnie)
 • Fizjoterapia ( studia I stopnia 3-letnie )
 • Fizjoterapia ( studia II stopnia 2-letnie )
 • Pielęgniarstwo ( studia I stopnia 3-letnie )
 • Pielęgniarstwo ( studia II stopnia 2-letnie )
 • Położnictwo ( studia I stopnia 3-letnie )
 • Położnictwo ( studia II stopnia 2-letnie )
 • Zdrowie publiczne ( studia I stopnia 3-letnie )
 • Zdrowie publiczne ( studia II stopnia 2-letnie )
 • Ratownictwo medyczne ( studia I stopnia 3-letnie )
 • Kosmetologia ( studia I stopnia 3-letnie )
 • Wychowanie fizyczne ( studia I stopnia 3-letnie )

Studia niestacjonarne

 • Kierunek Lekarski (studia jednolite magisterskie 6 – letnie)
 • Fizjoterapia ( studia I stopnia 3-letnie )
 • Fizjoterapia ( studia II stopnia 2-letnie )
 • Pielęgniarstwo ( studia I stopnia 2-letnie pomostowe )
 • Pielęgniarstwo ( studia I stopnia 2,5-letnie pomostowe )
 • Pielęgniarstwo ( studia II stopnia 2-letnie )
 • Położnictwo ( studia I stopnia 1-roczne pomostowe )
 • Położnictwo ( studia II stopnia 2-letnie)
 • Zdrowie publiczne ( studia I stopnia 3-letnie )
 • Zdrowie publiczne ( studia II stopnia 2-letnie )
 • Ratownictwo medyczne ( studia I stopnia 3-letnie )
 • Kosmetologia ( studia I stopnia 3-letnie )
 • Wychowanie fizyczne ( studia I stopnia 3-letnie )

Studia podyplomowe

 • Metodologia, organizacja i zarządzanie badaniami klinicznymi ( 2 semestry )
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia ( 2 semestry )
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna i interwencja kryzysowa ( 2 semestry )
 • Zoofizjoterapia ( 2 semestry )
 • Terapia zajęciowa ( 2 semestry)